İşçi-İşveren Sözleşmeleri

Saygıdeğer Modoko Life Excusive okuyucuları; Dergimizin bu sayısında iş dünyasının temel sorunlarından biri olan işçi-işveren ilişkilerinden yaşanan hukuksal sorunlar ve özellikle de işveren açısından alınması gereken önlemler yönünden kısa bir değerlendirme yapmayı uygun gördük. Sağlıklı bir işveren-işçi ilişkisinin devamı için her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin yazılı olarak belirlenmesinde büyük fayda vardır. Başka bir ifade[…]

İş yerinde İşçinin İnternet Kullanım Sınırları

Bu hafta özellikle işverenler için hayli önem arz eden bir konuyu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkez Başkanı Av. Taner Sevim ile değerlendirdik. – İşveren çalışan işçisinin internete erişimini mesai saatleri içinde ne şekilde denetleyebilir? – İş sözleşmesinde, işçinin internet kullanım biçimi yazmıyor ise daha sonradan iş sözleşmesine ekleme yapılması halinde; işçinin bu değişikliği kabul etmeme[…]