Kıymetli evraklara ait uyuşmazlıklarda neler yapılabilir?

Günümüzde ticari uyuşmazlıklarda tacirler en çok çek kullanır. Şahıslar ise en çok bonodan faydalanır. Parasal ve devredilebilir bir hak olan kıymetli evrakların ödenmemesi durumunda sorun ortaya çıkabilir. Diğer uyuşmazlıklar hakkında bilgi edinin… Kıymetli evraklara ait uyuşmazlıklarda neler yapılabilir?

Banka ve Finans Hukuku

Banka ve kredi kuruluşlarının hukuki işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ve kredi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların hukuk ve icra takibi, bankacılık ve finans dünyasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti büromuzun faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Kıymetli Evrak Hukuku

Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kıymetli evraka ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, icra takip işlemlerinin yürütülmesi, müvekkillerin borç ve alacaklarının icra daireleri ve mahkemeler nezdinde takip edilmesi büromuz faaliyetleri arasındadır.