Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler

Büromuz sözleşmeler hukuku alanında müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Her türlü ihtimal değerlendirilerek hazırlanan sözleşmeler  özellikle hukuki mevzuat ve genel işlem şartlarına tam bir uyum prensibi ile düzenlenmektedir. Böyle olası risklerde en az zarar ile çözüme gidilmektedir.Ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, akdedilmesi, sözleşmelerde kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, olası risklerin gerçekleşmesi sonucu müvekkillerinin hukuki menfaatinin mahkemeler nezdinde takip[…]

Banka ve Finans Hukuku

Banka ve kredi kuruluşlarının hukuki işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, finansal kiralama sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ve kredi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların hukuk ve icra takibi, bankacılık ve finans dünyasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti büromuzun faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Haksız Rekabet Hukuku

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatında düzenlenen haksız rekabet hükümleri kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından rekabet hükümlerinin ihlali uyuşmazlıklarının hukuki takibi, haksız rekabet hükümleri kapsamında müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti büromuz faaliyetleri kapsamındadır.

Şirket Birleşme ve Devralma

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, birleşme, devralma ve infisah süreçlerinde hukuki danışmanlık, birleşme ve devralmalara ilişkin hukuki prosedürün takibi, birleşme, devralma öncesi ve sonrası etkin hukuki yardım hizmeti büromuzun faaliyetleri arasındadır.

Sigorta Hukuku

Büromuz sigorta mevzuatı kapsamında hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası, deniz ticaret ve uluslararası taşıma sigortası gibi bilimum sigorta sözleşmelerinin kuruluşu ve uyuşmazlık aşamalarında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, her türlü sigorta uyuşmalıklarında hukuki ve icrai takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Rekabet Hukuku

Ulusal ve uluslararası rekabet hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, rekabet kurulları nezdindeki hukuki süreçlerin takibi, ticari anlaşmalar ve hukuki ilişkilerin rekabet hukuku kuralları çerçevesinde değerlendirilerek hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi büromuzun faaliyetleri kapsamındadır.

Şirketler Hukuku

Büromuz ticari şirketlerin faaliyet alanlarına göre temel seviyede eğitim alarak, hukuki ihtiyaçlarına ulusal veya uluslararası mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Olası uyuşmazlıklarda mahkeme aşamasında davalar takip edilmektedir.

Eşya Hukuku

İmar hukuku, gayrimenkul hukuku, kamulaştırmasız el atma davaları, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira sözleşmelerinin kuruluşu ve devamında karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklar kapsamında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve hukuki süreçlerin takibi hizmeti vermekteyiz.

Medeni Hukuk

Aile hukuk alanındaki uyuşmazlıklar, boşanma, miras, velayet hukuku alanlarındaki hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklar konusunda hukuk süreçlerin takibi, kişilik haklarının ihlali karşısında tazminat talepli davaların takibi, dernek ve vakıflara ilişkin danışmanlık, hukuki prosedürlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü büromuzun uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Spor ve Spor Ceza Hukuku

Profesyonel sporcu sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri, spor hukuku alanında hukuki danışmanlık ve uyuşmazlıkların çözümü büromuzun hukuki hizmetleri arasında yer almaktadır. Ayrıca büromuz spor ceza hukuku kapsamında tahkim ve ceza kurullarındaki dosyaların takibini gerçekleştirmektedir.