Hasta tutukluların hakları nelerdir?

Hasta tutuklular beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı, muayene ve tedavi olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir. Tutuklu önce kurum revirinde burada mümkün olmaması halinde de devlet veya üniversite hastanelerinde ilgili birimlerinde tedavi ettirilirler. Bu kişiler hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri tıbbi tetkik ve zorunluluklar hariç kurumlarda yapılır. Daha ciddi durumlarda ise tam teşekküllü bir hastane[…]