Haksız rekabet davalarında nasıl cezalar verilebilir?

Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine aykırı davrananlar bu hapis cezası ile karşı karşıya alabilirler. Bu ceza hukuku bağlamında ekonomik suç olarak değerlendirilir. Türk Ticaret Kanunu madde 62 ve devamında belirtildiği üzere fiil daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, davayı açma hakkı haiz olan kişiler buna başvurabilirler. Her bir eylem için 2 yıl ve adli para[…]

Haksız Rekabet Hukuku

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatında düzenlenen haksız rekabet hükümleri kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından rekabet hükümlerinin ihlali uyuşmazlıklarının hukuki takibi, haksız rekabet hükümleri kapsamında müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti büromuz faaliyetleri kapsamındadır.

Rekabet Hukuku

Ulusal ve uluslararası rekabet hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, rekabet kurulları nezdindeki hukuki süreçlerin takibi, ticari anlaşmalar ve hukuki ilişkilerin rekabet hukuku kuralları çerçevesinde değerlendirilerek hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi büromuzun faaliyetleri kapsamındadır.