Haksız rekabet durumunda hangi davalar açılır?

Haksız rekabet durumunda hukuk davası açabilir. Ayrıca şartların varlığı savcılığa şikayette bulunabiliriz. Türk Ticaret Kanunu madde 56 / 1 hükmü gereği tespit davası açılabilir. Haksız rekabet durumunda hangi davalar açılır?

Haksız rekabet nedir?

Haksız rekabetin kapsamı son derece geniştir. Haksız rekabette sadece haksız rekbate uğrayan değil belirli şartların varlığı halinde, meslek kuruluşları, tüketiciler, müşteriler de dava açabilir. Özellikle meslek birlikleri ve dernekler açısından önemli önemli olan husus, kendi ana tüzük ya da sözleşmelerinde üyelerini koruyacaklarına dair hükümlere yer vermeleridir. Haksız rekabet nedir?