İrtifak hakkı için nereye başvurmak gerekir?

İrtifak hakkının kurulabilmesi için tapu siciline tescil şarttır. Bu halde irtifak kurulması istenen taşınmaz nerede ise o bölgeye bağlı tapu sicil müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılmalıdır.

İrtifak hakkı nedir?

İrtifak hakkı ayni haklar içerisinde irtifak kurulan lehine sağlanan sınırlı bir ayni haktır. Hak sahibine o taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma yetkisi sağlayan bir hak türüdür. Hak sahibinin taşınmazdan yararlanması aktif bir şekilde olursa buna olumlu irtifak hakkı denir. Hak sahibinin maldan yararlanması malikin kullanmasına engel olacak şekilde ise buna olumsuz irtifak hakkı denir. İrtifak hakları[…]

İntifa hakkı devredilebilir mi?

İntifa hakkı sahibi olan kişinin en çok hayatı ile sınırlı olarak başkasına ait bir taşınır, kıymetli evrak veya taşınmazdan tamamen yararlanmak ve kullanmak hakkıdır. intifa hakkı sınırlı ayni bir hakkıdır. Şahsi irtifak hakları grubuna girer. Bu hak hak sahibine söz konusu mal üzerinden tam yararlanma hakkı sunar. Bunun aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir. Kurum mülkiyet hakkı[…]

Eşya Hukuku

İmar hukuku, gayrimenkul hukuku, kamulaştırmasız el atma davaları, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira sözleşmelerinin kuruluşu ve devamında karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklar kapsamında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve hukuki süreçlerin takibi hizmeti vermekteyiz.

KOBİLERİN İKİ ÖNEMLI SİLAHI: HUKUK MÜŞAVİRİ VE MALİ MÜŞAVİR

Bu yazımızda kobilerin iki önemli silahını tanıtmaya devam edeceğiz. Öncelik her zaman olduğu gibi mali müşavirlerde olacaktır. Çünkü yaygın yanlışa göre, kobilere az vergi ödeterek para kazandıracak olan mali müşavirlerdir. Avukatlar ise yani hukuk müşavirleri ise para kazandırmadıkları gibi bir de üstüne para alırlar!

Taşınmaz Alım-Satımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir işletme sahibi veya bir birey olarak herkes bir taşınmaz sahibi olmak ister ve bunun için önemli uğraşlar verir. Bir dükkâna, büroya ya da fabrika binasına her ay kira ve stopaj ödemek kolay bir şey değildir. Bu nedenle kimimiz bütün birikimini bu işe kullanır, kimimiz de uzun zamana yayılan kredi borçları altına girer. Bu nedenle[…]