İş Kazalarını Önleme Bakımından İşverence Alınması Gereken Önlemler ve Hukuki Değerlendirme

Saygıdeğer Modoko Life Excusive okuyucuları; Öncelikle gerek SOMA’da gerekse de ülkemizin diğer yörelerinde iş kazası sebebi ile hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. İş hukukunda iş kazasından ve meslek hastalığından dolayı açılan sorumluluk davalarının kendine özgü ilke ve kuralları bulunmaktadır. Kazadan dolayı meydana gelen zarardan işverenin sorumlu tutulabilmesi için öncelikle taraflar arasında bir[…]

Sigorta şirketine ihtarname nasıl çekilir?

Sigorta şirketinizin imzaladığınız poliçede yer alan herhangi bir hükümlülüğü ihlal ettiğini düşünüyorsanız bu zararın sigorta şirketi tarafından tazmin edilmesini isteyebilirsiniz.

Sigorta şirketine nasıl dava açabilirim?

Sigorta şirketine poliçede yer alan kılavuzlar gereğince, rizikonun gerçekleşmesi halinde ve sözleşmeye uyulmadığı durumlarda bununla ilgili bir dava açabilirsiniz. Mahkemeye başvurduğunuzda poliçeniz gereğince risklerin gerçekleşmesinin yanı sıra sizin de poliçede belirtilen koşullar dışına çıkmamanız gerekir. Trafik kazalarında karayolları trafik kanunu gereğince çeşitli zamanaşımı süreleri vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Trafik kazası gerçekleştikten 3 – 4[…]