KOBİLER İÇİN KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMENİN YOLU: İNOVASYON VE KARARLILIK

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri siyasi manipülasyonlar sonucu oluşankendilerine has ve yapay krizleri hariç, son iki yüzyılda yaklaşık 14 global krizi dünya ile birlikte yaşamışlardır.