Katılma alacağı davasında mallar üzerine ihtiyati tedbir konur mu?

Katılma alacağı davasında en sık rastlanan durum taraflardan birinin mallarını diğerinde kaçırması durumudur. Katılma alacağı davasında mallar üzerine ihtiyati tedbir konulabilir. Burada davacının talebi önemlidir. Mahkeme talep bulunması ve şartlar gerçekleşmesi halinde ihtiyati haciz kararı da verebilir.

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, çocuk ile şahsi bağ tesisin kurulması-kaldırılması veya değiştirilmesi, nafakanın artırılması, nafakanın kaldırılması, mal paylaşımı sözleşmeleri, mal ayrılığı sözleşmeleri, mal tasfiyesi davası, katılma alacağı davası, boşanma davasında değer artış payının önemi, boşanma davasında karşı tarafın mallarına ihityati tedbir veya ihtiyati haciz kararı aldırılması konusunda hukuki danışmanlık ve[…]