Sonradan edinilmiş mal paylaşımında nelere dikkat edilmeli?

Eşler arasında sözleşmesel bir mal rejimi bulunmuyorsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma söz konusu olur. Bu durumda edinilmiş mallara katılma rejiminin kuralları uygulanır. Boşanma kararının kesinleşmesi üzerine bu gerçekleşir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde alınan mallar eşlerden birinin üzerinde bulunsa bile diğer eş mal tasfiyesinde 1/2 oranında hakka sahiptir. Bu bazı durumlarda hakim tarafından[…]

Boşanma davasında alacaklar nasıl belirlenir?

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminatlar farklı bir husustur. Boşanma davası sonucunda kararın kesinleşmesi sonucunda malların paylaşılması ise ayrı bir husustur. Malların paylaşımında mal rejimlerine göre eşlerden biri diğeri üzerinde bir alacak hakkında sahip olur. 1 Ocak 2002 sonrası edinilmiş mallara katılma rejiminin kabulü sonrası boşanma sonuçlanmasının ardından eşlerden birinin talebine göre açılacak mal tasfiyesi[…]

Boşanma sonrasında mallar eşit mi paylaşılır?

Boşanma davasının sonuçlanması durumunda mal rejimi gündeme gelir. Özellikle mal rejiminin tasfiyesi gündeme geldiğinde eşlerin seçtikleri mal rejimine göre malların paylaşımı gündeme gelir. Şayet eşler hiçbir mal rejimini seçmedi ise Ocak 2002 yılı sonrasında alınan mallar için edinilmiş mala katılma rejimi uygulanmaktadır.

Mal tasfiyesi davası nedir?

Mal rejimi tasfiyesi eşlerden birinin ölümü, başka bir mal rejiminin kabulü, evliliğin iptali ya da evliliğin boşanmayla sonuçlandığı durumlarda evlilik süresince edinilen mal varlığının paylaşımıdır.

Katılma alacağı nasıl ispat edilir?

Katılma alacağının uygulamada ispatı zordur. Uzun süren evliliklerde bu daha da zordur. Alınan gayrimenkullerde diğer eşin katkısının var olup olmadığı özellikle çocukların ve akrabaların tanık beyanlarıyla, eşin kanıtlayabileceği dekont gibi belgeleri aracılığıyla tespit edilebilir. Düğünde eşin biriktirdiği paralar, altınlar, ziynet eşyaları da mahkemede tanıklar dolayısıyla ispat edilebilir. Mahkemeler bu hususlarda oldukça zorlanır. Bu malların tespiti[…]

Velayetin kaldırılması sonucunda çocuk kimin koruması altına girer?

Velayetin anne ve babanın ikisinden de kaldırılması sonucunda mahkeme çocuk için bir vasi tayin eder. Bu vasi çocuğun akrabası da olabilir. Bu vasi tıpkı anne ve baba gibi çocuğun tüm sorumluluklarını üstlenmek durumundadır. Anne ve babanın nafaka hükümleri saklıdır.

Velayetin kaldırılması davasında vasi tayini ne anlama gelir?

Velayetin anne ve babadan birlikte kaldırılması sonucunda çocuğa bir vasi tayin edilir. Çocuğun koruma ve gözetimi bu vasi tarafından yapılır. Bu vasi anne ve babanın sorumluluklarıyla eş sorumluluklara sahiptir. Aile mahkemesi vasi tayin etme konusunda durumu sulh hukuk mahkemesine bildirerek akrabalarından da olabileceği üzere çocuğa uygun bir vasi atanması sürecini başlatır. Velayetin kaldırılmasındaki gerçekleşen şartlar[…]

Velayetin kaldırılması dava dilekçesi nasıl yazılır?

Velayetin kaldırılması ile ilgili tüm deliller dava dilekçesinde belirtilmelidir. Çocuğun menfaati gereği tüm tanıklar ve olaylar dilekçede tek tek belirtilmelidir. Dilekçe bilgileri titizlikle doldurulmalıdır.