Mal tasfiyesi davası nedir?

Mal rejimi tasfiyesi eşlerden birinin ölümü, başka bir mal rejiminin kabulü, evliliğin iptali ya da evliliğin boşanmayla sonuçlandığı durumlarda evlilik süresince edinilen mal varlığının paylaşımıdır.

Katılma alacağı davasında mallar üzerine ihtiyati tedbir konur mu?

Katılma alacağı davasında en sık rastlanan durum taraflardan birinin mallarını diğerinde kaçırması durumudur. Katılma alacağı davasında mallar üzerine ihtiyati tedbir konulabilir. Burada davacının talebi önemlidir. Mahkeme talep bulunması ve şartlar gerçekleşmesi halinde ihtiyati haciz kararı da verebilir.

Velayetin kaldırılması sonucunda çocuk kimin koruması altına girer?

Velayetin anne ve babanın ikisinden de kaldırılması sonucunda mahkeme çocuk için bir vasi tayin eder. Bu vasi çocuğun akrabası da olabilir. Bu vasi tıpkı anne ve baba gibi çocuğun tüm sorumluluklarını üstlenmek durumundadır. Anne ve babanın nafaka hükümleri saklıdır.