İrtifak hakkı için nereye başvurmak gerekir?

İrtifak hakkının kurulabilmesi için tapu siciline tescil şarttır. Bu halde irtifak kurulması istenen taşınmaz nerede ise o bölgeye bağlı tapu sicil müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılmalıdır.

İrtifak hakkı nedir?

İrtifak hakkı ayni haklar içerisinde irtifak kurulan lehine sağlanan sınırlı bir ayni haktır. Hak sahibine o taşınmaz üzerinde kullanma, yararlanma yetkisi sağlayan bir hak türüdür. Hak sahibinin taşınmazdan yararlanması aktif bir şekilde olursa buna olumlu irtifak hakkı denir. Hak sahibinin maldan yararlanması malikin kullanmasına engel olacak şekilde ise buna olumsuz irtifak hakkı denir. İrtifak hakları[…]

Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulu ve Haksiz Şart

Günümüzde satın aldığımız hizmet ve ürünlere ilişkin pek çok sözleşme tek taraflı olarak satıcı tarafından hazırlanmakta. Hemen hemen hiçbir zaman sözleşmeyi açıp da tek tek maddeleri okuma fırsatımız olamıyor. Göz gezdirip imzalıyoruz ve satıcının sözleşme kapsamı hakkındaki beyanlarıyla yetinmek durumunda kalıyoruz. Çoğu zaman bu sözleşme şartlarını değiştirme imkanımız da olmuyor; önceden hazırlanmış tek tip sözleşmeler[…]