Şirketlerin birleşmesinde ortakların kişisel sorumlulukları nelerdir?

Devrolan şirketin borçlarından birleşme öncesi şahsen sorumluluğu bulunan ortaklar, birleşme kararının ilanından önce, bu tarihten önce doğmuş bulunması durumunda ve birleşmeden sonra da kişisel sorumlulukları devam eder. Devrolan şirketin borçlarından dolayı birleşme sonrası da şahsi sorumluluğu devam eden ortakların bu sorumlulukları birleşme kararının ilanın itibaren 3 yıl geçtiğinde zamanaşımına uğrar. Bu sınırlama sadece devrolan şirketin[…]

Bölüm 5: Blog Sahipleri Anonim Kalmalı mı?

1- Blog nedir, blog yazarlığı nedir? 2- İnternetin gelişimiyle ortaya çıkmış, yasalar üstü demokratik bir hak olan “Anonimlik Hakkı”. Anonimlik hakkı fikrinin doğuşu. Hukuki Yansıması. Bizde var mı yok mu? Gerek var mı yok mu? Anonim kalma hakkı kimlerin işine yarıyor? Anayasal bir hak olabilir mi? Anonim kalma gereği neden var ve bir gereklilik olmaktan[…]

Fınansal Kıralama (Leasıng) Sözleşmesı’nın Tanımlanması Ve Hükümlerı

Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin niteliği, taraflarının kimler olabileceği ve sözleşmede uygulanacak hükümler özel olarak 3226 Sayılı Yasa ile belirlenmiştir. Özel bir yasa ile tanımlanan Finansal Kiralama Sözleşmeleri günümüz ticaret hayatının ve özellikle de kobilerin talepleri doğrultusunda çok önemli bir konuma gelmiştir.