İnternette alan adı alırken nelere dikkat etmeliyim?

İnternette alan adı alırken hukuken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Hukuki riskleri en aza indirgemek için neler yapılabilir. Ticaretle uğraşacaksanız ve internetten alan adı alıyorsanız bir başkasının marka hakkını ihlal etmemeniz gerekir. Alan adı alırken öncelikle alan adının bir başkasının marka korumasında olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Alan adı bir başka sınıfta tescil edildiyse sektörünüzle herhangi bir[…]

İnternet Alan Adları Yönetmeliği

İnternet alan adları yönetmeliği 7 kasım 2010 tarihinde 27752 sayı ile resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, “.tr” uzantılı internet alan adları ile ilgili yapı, kurallar, işleyiş ile tarafların hak ve yükümlülüklerinde birtakım düzenlemeler getirmiştir. Yönetmelikte yer alan dikkat çekici değişiklikler şunlardır. 1- Bugüne kadar ODTÜ Alan Adı Yönetimi’nce dağıtılan ve yönetimi yapılan .tr uzantılı[…]