Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Marka-Patent mevzuatı kapsamında müvekkillere fikri ve sınai haklarının ihlalinin engellenmesi için hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Fikri ve sınai hakların ihlali karşısında cezai ve hukuki süreçlerin başlatılması ve davaların takibi sağlanmaktadır. İnternet ortamında, marka hakkı ihlalleri, haksız rekabet ve telif hakkı ihlalleri hususunda şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku kapsamında hasta hakları, hekimlerin ve hastanelerin hukuki ve cezai sorumlulukları, malpractice davaları, organ bağışlarının hukuki boyutu, poliklinkler ve güzellik salonlarının hastaları ile yaptığı sözleşmeler, sağlık bakanlığı ve belediyeler ile yaşanan hukuki problemlerin çözülmesi hizmetleri büromuzun faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

İş Hukuku

Büromuz işçi-işveren hizmet sözleşmeleri ( belirli süreli iş sözleşmesi – belirsiz süreli iş sözleşmesi) , iş davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , alacak davası, fazla mesai ücretleri), İşe iade davaları, mobing davaları (iş yerinde psikolojik baskı), iş sözleşmelerinin haksız feshi, derhal feshi, geçerli sebeple fesih konularında işveren ve işçilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, çocuk ile şahsi bağ tesisin kurulması-kaldırılması veya değiştirilmesi, nafakanın artırılması, nafakanın kaldırılması, mal paylaşımı sözleşmeleri, mal ayrılığı sözleşmeleri, mal tasfiyesi davası, katılma alacağı davası, boşanma davasında değer artış payının önemi, boşanma davasında karşı tarafın mallarına ihityati tedbir veya ihtiyati haciz kararı aldırılması konusunda hukuki danışmanlık ve[…]

Bilişim Hukuku

Büromuz Bilişim Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış Avukatları ile Elektronik Ticaret Sitelerine, Dijital Oyun Şirketlerine, Dijital Reklam, Sosyal Medya Şirketleri, Hosting (Yer Sağlayıcı) firmalarına, Yazılım Şirketlerine ve bilişim sektöründe bulunan diğer şirketler ile internet alanındaki şirket ve girişimcilere (start-up’lara) sunulan hizmetler kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.        Bu alanda ağırlıklı olarak;[…]

Bilişim Ceza Hukuku

Büromuz Bilişim Ceza Hukuku alanında özellikle teknik açıdan eğitim almış Avukatları ve Adli Bilişim alanında bilirkişilik yapan uzman danışmanları ile aşağıda belirtilen veya benzer suç tiplerinde müvekkillere sanık müdafiliği ve/veya müşteki avukatlığı konusunda hizmet vermektedir. İnternet Bankacılığı Suçları,   Sahte veya usulsüz oluşturulan kredi kartları vasıtası ile işlenen suçlar,   İnternet  vasıtası ile işlenen dolandırıcılık[…]

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku alanında; hakkında suç şüphesi var olan kişilerin soruşturma aşamasında hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için müdafi sıfatı ile hakları savunulmaktadır. Yargılama aşamasında sanık olan kişi/lerin müdafi sıfatı ile haklarını savunulmaktadır. Bir suç sebebi ile şikayetçi olan mağdurların soruşturma aşamasında savcılık dosyası takip edilerek; Cumhuriyet Savcısına şüphelilerin bulunması, yakalanması veya hakkında iddianame düzenlenebilmesi için hukuki açıdan[…]

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku alanında mümkün olan en kısa sürede sonuç almayı hedefleyen hukuk büromuzda özellikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, kambiyo senetlerine dair takipler, ilamsız takipler, ilamlı takipler, bireysel kredi alacakları, ticari kredi alacakları ile tüketici kredisi alacaklarına, kira alacaklarının tahsili ve tahliye davaları konularında kurumsal şirketlere ve gerçek kişilere avukatlık[…]

Kara Cuma (Black Friday) Hukuka Uygun Mu?

Black Friday, ABD’de Noel alışverişinin başladığı gün olarak kabul gören ve aynı zamanda Şükran Günü’nden sonraki ilk cuma gününe verilen isimdir. Tarihsel gelişimine baktığımızda, ABD’de insanların Şükran Günü’nden sonraki cuma günü Noel alışverişlerine başladıkları, bu sebeple mağaza sahiplerinin Şükran Günü’nden sonraki Cuma günü büyük indirimler yaptıkları ve mağazaları geç saatlere kadar açık tuttukları gözlemlenmiştir. Bu[…]

E-Ticaret bilgi sistemi tebliği ile amaçlanan nedir?

E-Ticaret bilgi sistemi tebliği ile amaçlanan nedir?   11 Ağustos 2017 tarihinde, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Bu yazımızda tebliğinin getirdiği yükümlülüklerin yanı sıra sektörle ilgili görüşlerimizi de paylaşacağız.   E-ticaret, ülkemizde henüz emekleme döneminde olan, klasik ticaretten %2-3 oranlarında pay alabilen bir sektördür. Ancak teknolojik gelişmeler ve gelişen ülkelerde[…]

Uzaktan Eğitim Hizmeti Veren Girişimcilere Hukuki Tavsiyeler

  Teknoloji ve internetin gelişmesi, kişilerin bilgiye ulaşmasını pratik ve nitelikli hale getirmiştir. Bu doğrultuda internet üzerinden online veya offline eğitim hizmeti veren birçok firma sektöre atılmıştır. Şüphesiz ki internet üzerinden verilen eğitim hizmetleri, büyük şehirlerde yaşayıp da mesleki ya da hobi amaçlı eğitim almak isteyen insanlar ile küçük şehirlerde yaşayıp fiziki imkansızlıklar sebebiyle eğitime[…]

FSEK Kanun Değişikliği Tasarısı Değerlendirmesi

Madde 77/B’nin Getirdikleri   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından http://www.telifhaklari.gov.tr/haber/5846-sayili-Fikir-ve-Sanat-Eserleri-Kanununda-Degisiklik-Yapilmasina-Iliskin-Kanun-Tasarisi-Taslagi web sitesi altında görüşe açılan FSEK değişiklik tasarısı son günlerin özellikle Nabi Avcı’nın açıklamaları sonrasında eleştiri ve tartışma konusu olmuştur.[1]   Tasarıda öngörülen değişikliklere bakıldığında bunların birçoğunun FSEK’in günümüz teknoloji ve ihtiyaçları karşısındaki hantallığını gidermek adına yapıldığı gözlemlenmektedir. Tasarının 27. Maddesi[…]